Perfekt

Komisariat Policji w Bydgoszczy

Komisariat Policji w Bydgoszczy

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Al. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz

Opis:

Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynku Komisariatu Policji Bydgoszcz Śródmieście przy Al. Powstańców Wielkopolskich 5 w Bydgoszczy na potrzeby Komisariatu Policji Bydgoszcz Północ z siedzibą przy Al. Powstańców Wielkopolskich 7

Termin realizacji: 2005-2007