Perfekt

Wielorodzinny budynek mieszkalny w Chojnicach

Wielorodzinny budynek mieszkalny w Chojnicach

Inwestor: Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. Mickiewicza12 a, 89-00 Chojnice

Opis:

Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kartuskiej w Chojnicach

Termin realizacji: 2005-2006