Perfekt

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 4

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 4

Inwestor: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, Bydgoszcz

Opis:

Termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury nr 4 przy ul. Dworcowej 82 w Bydgoszczy.

Termin realizacji: 2006-2007