Perfekt

Straż pożarna w Nakle n/Notecią

Straż pożarna w Nakle n/Notecią

Inwestor: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży pożarnej w Toruniu

Opis:

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n/Notecią

Termin realizacji: 2002-2003